Бордови шапки

Борд - плътен, масивен, ограждащ архитектурен елемент от конструкцията на сграда за завършване на плосък или скатен покрив, както и за оформяне периферията на тераси. Предназначен да осигурява директна, надеждна бариера против стичане на вода от покривите по фасадите на сградите. Също така служи и за основа за изпълнение на хидроизолационни решения, както при плоски покриви,така и такива с малък наклон. Изпълнява се често от стоманобетон. Играе конструктивна роля, като основа за монтаж на финишен предпазен елемент, наречен шапка за борд. Шапките, без да са на сто процента хидроплътни, предпазват конструкцията на сградата/съоръжението от разрушителното въздействие на природните сили.

UV устойчив и негорим материал. Висока издръжливост на ветрово натоварване на отделните елементи. Линейното разширение на отделните елементи не компрометира конструктивната им устойчивост. Лесно осигуряване на желан наклон за отичане на водата. Лесно оформяна на надежден водокап по периметъра. Лесно оформяне на изходящи вентилационни отвори при окачени вентилирани фасади.

Бордови шапки

Продуктова брошура - носещ профил и сечение

Други продукти

Изпрати запитване