Лични
Данни

От 25-ти май 2018 г. влиза в сила Регламент ЕС 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработката на личните данни и свободното движение на такива данни. Тъй като събираме Вашите лични данни, искаме да Ви информираме за какви цели ще ги използваме и кои са правата, които притежавате съгласно Регламента.

I. Събиране на информация

Ние събираме информация от вас когато се регистрирате в нашия сайт, когато се вписвате в акаунта си и изтегляте информация. Събраната информация включва вашето име, имейл акаунт, и парола, както е изброено по-долу. 

Освен това, автоматично приемаме и записваме информация от вашия компютър и браузър, включително вашия IP адрес, информация за вашия софтуер и хардуер, както и коя страница сте поискали да се зареди.

Съгласно Регламента (наречен по нататък GDPR), оператори („Операторите”) на лични данни са: ВАС Про ООД

Кои са обработваните лични данни?

Вашите лични данни, които събираме и обработваме са: име и фамилия. Тези данни са събирани или са били събрани във връзка с желанието ви да достъпване лимитирана информация,  за което сте изразили своето съгласием съгласно действащото законодателство. Ние полагаме всички усилия да запазим тези данни в пълна безопасност и да ги използваме единствено за позволените ни от закона и Вас цели. По всяко време можете да си промените решението и да поискате от нас да изтрием данните Ви от базата данни, вследствие на оттегляне на първоначално даденото съгласие. Имате възможност да се свържете с Отговорното лице за Защитата на Данните на e-mail: office(at)vasproduct.bg

II. Използване на информацията

1. Всяка информация, която събираме от вас може да бъде използвана да:

1.1.Персонализираме вашето преживяване и да отговорим на индивидуалните ви нужди;

1.2. Да предоставим модифицирано рекламно съдържание;

1.3. Да подобрим нашия уеб сайт;

1.4. Да подобрим потребителската услуга и нуждите ви от поддръжка;

1.5. Да се свържем с вас чрез имейл.

2.  Предоставяйки ни личните си данни, вие приемате и изрично се съгласявате ВАС Про ООД да обработва личните ви данни в съответствие с тази Политика и съответните закони и разпоредби, за целите на дейността на дружеството, включително се съгласявате с използването на данните от служители на ВАС Про във връзка с изпълнение на служебните им задължения.

Обработваме Вашите лични данни за законови цели, каквато е тази за маркетингова и статистическа цел (като изпращаме към Вас персонализираните ни търговски съобщения, каквито са: информации относно съществуващи промоционални кампании, онлайн презентации на продукти и новини в зависимост от историята на Вашето сърфиране, предаване на новини за продуктите на компанията).

Съгласно разпоредбите на законодателство на национално ниво (Lg. 677/2001) и на Регламент ЕС 679/2016 (GDPR), имаме задължението да управляваме Вашите лични данни безопасно и само за определените цели.

 III. Поверителност при извършване на нашата дейност

Ние сме единствените собственици на информацията, събирана през този сайт. Личната ви идентификационна информация няма да бъде продавана, обменяна, прехвърляна или предавана на която и да е друга компания, по каквато и да е причина, без вашето изрично съгласие, освен в обичайните случаи, когато е нужно да се изпълни заявка и/или трансакция, например за изпращане на поръчка, за което вие изрично се съгласявате с предоставянето на тези данни.

Основанието, поради което събираме и управляваме Вашите лични данни първо е Вашето съгласие, предоставено при създаването на онлайн профила и неговото потвърждение, чрез желанието да станете клиент или член.

Периодът, в продължение на който обработваме/преработваме Вашите лични данни с цел маркетинг & статистика, въз основа на Вашето валидно съгласие, започва от съгласието и завършва при оттеглянето му. 

IV. Разкриване на информацията  на трети страни

Ние не продаваме, търгуваме или по друг начин трансферираме вашата лична идентификационна информация към трети страни. Тази декларация изключва изрично доверени трети страни (адвокати, служители, счетоводители, системни администратори и др.), които ни помагат в оперирането на нашия уеб сайт или ръководят нашия бизнес, при условие, че страните са се съгласили да пазят тази информация в пълна конфиденциалност.

Ние заявяваме своята готовност да съдействаме на разследващи органи, държавни институции или органи на съдебната власт, когато това е необходимо, за да се извърши разследване, да се предотврати престъпление или да се вземат мерки срещу незаконни действия, при предполагаеми опити за измама, ситуации, включващи потенциална заплаха за физическата безопасност на което и да е лице, при нарушаване на нашите условия за ползване или в случаите, когато информацията е изискуема от закона.

V. Защита на информацията и проследяване

Ние вземаме съответните технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата на личните ви данни срещу случайно или незаконно унищожаване или загуба, промяна, неоторизирано разкриване или достъп, особено когато обработката включва прехвърлянето на данни в мрежа, като също така вземаме мерки  и срещу всякакви други незаконни форми на обработка. Обръщаме специално внимание на безопасното предаване на личните данни.

Компютрите/сървърите, използвани за съхраняване на лична идентификационна информация се държат в защитена среда.

VI. Методи за отписване

Ние използваме имейл адреса, който ни предоставяте, за да ви изпращаме новости за нашата компания, свързана с продуктите информация, полезни съвети и т. н. Ако, в който и да е момент, решите, че искате да се отпишете от имейл абонамента и не желаете да получавате повече имейли в бъдеще, включили сме подробни инструкции за отписване в края на всеки имейл.

Според Регламента, в качеството си на клиент, имате 8 права, които се отнасят до:

•             правото да сте информиран за Личните Данни, които ние обработваме;

•             правото на достъп до личните данни обработени/управлявани;

•             правото на промяна на обработените и/или управлявани данни;

•             правото за изтриване на обработените данни тогава, когато те вече не са нужни, или съгласието е било оттеглено, или е била направена незаконна обработка и др;

•             правото за ограничаване на личните данни;

•             правото да не се оценява чрез автоматично профилиране;

•             правото на пренасяне на данните към друг Оператор;

•             правото на възражение и избирателния индивидуален автоматизиран процес, който включва правото да се противопоставите на обработката на личните данни.

За упражняването на горепосочените права, в качество си на клиент на компанията, имате право да подадете писмена молба, адресирана и изпратена на e-mail:  office(at)vasproduct.bg, чрез която можете да упражнявате правото на законова намеса, по отношение на:

⇒ поправката, актуализацията, блокирането или изтриването на данните, чиято обработка не отговаря на националното законодателство (Закон 677/2001) и на Регламент ЕС 679/2016, можейки да бъдат упражнявани за всички горепосочени действия, особено когато данните са непълни или неточни;

⇒ анонимността на личните данни;

⇒ уведомяването на трети лица, на които са им били представени/разкрити данните с условието, че това уведомяване да не предполага усилие, което не е пропорционално спрямо легитимния интерес, който може да бъде засегнат;

⇒ прекратяването на обработка на Вашите лични данни доколкото това е възможно за целите на обработката. В качество си на Оператор Ви информираме, че ще прекратим незабавно обработката на личните данни, ако целта, поради която сме ги събирали е изпълнена. 

VII. Съгласие

Като използвате нашия сайт, вие изрично се съгласявате с нашата политика на поверителност.

VIII. Линкове към социални мрежи

На всяка страница на нашия сайт (във футъра) може да откриете линк към Facebook, чрез Social Plugin, който се разпознава по логото на Facebook (бяло „f“ на син фон). Независимо дали имате акаунт и сте се логнали или нямате такъв в социалната мрежа Facebook чрез инсталирания Social Plugin вие може да бъдете пренасочен към нашата Facebook фен страница или да я харесате. 

На нас не ни е известен обхвата на данните и целите, за които те се събират, както и как се използват от Facebook. Относно информация за Вашите права и възможности за настройка за защита на Вашите лични данни, молим да се обърнете към Facebook Inc., или да следвате инструкциите за защита на личните данни на Facebook тук.

С Add-ons можете да блокирате Facebook-Social-Plugins за вашия браузър, като използвате например „Facebook Blocker“.

IX. Google Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics („Гугъл Аналитикс“), услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc ("Google"). Google Analytics използва т.нар. cookies („бисквитки"), представляващи текстови файлове, запаметени на Вашия компютър, за да направи възможен анализа на използването на сайта от потребителите. Информацията за използването на този сайт, придобита посредством бисквитки, обикновено бива предавана и съхранявана от Google на сървъри в САЩ. По възлагане на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да оцени използването на сайта, за съставяне на отчети за уеб-активности и предоставяне на оператора на сайта на други услуги, свързани с използването на сайта и използването на интернет към сайта. Google няма да свързва IP адреса, изпратен от Вашия браузер чрез Google Analytics, с други данни, съхранявани от Google.

Можете да предотвратите записа на бисквитки чрез съответните настройки на Вашия браузър. Обръщаме Ви внимание, че ако направите това, е възможно да не можете да използвате всички функции на този сайт.

Декларацията за поверителност на Гугъл може да намерите на http://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/.

X. Google AdWords

Този уеб сайт е възможно да използва Google AdWords, услуга за ремаркетинг и поведеческо насочване предоставена от Google. С тази услуга се свързват рекламната дейността на vasproduct.bg с рекламната мрежа Adwords, посредством бисквитки. ВАС Про не идентифицира и не събира данни за потребителите посредством Google AdWords. Можете да се откажете от показване на реклама, чрез Google AdWords тук.

XI. Валидност 

Тази Политика за поверителност е валидна от 01.06.2019

Изпрати запитване