съвети Прецизно сгъване на ламарина за качество на изделията

Сгъването е една от най-популярните операции за придаване на различни форми на листов метал. Обикновено се осъществява, чрез упражняване на натиск върху листа. Получената деформация оформя ъгъл с различен градус в зависимост от приложението на заготовката. Какво обаче трябва да се съблюдава при този тип механични обработки?

1649

Съществуват  различни методи за огъване на ламарината. За често за целта се използват пресови и престилкови абканти.

Научете повече за различните методи на сгъване на ламарина

Ето обаче и няколко съвета при сгъването на ламарината, които биха били полезни за постигане на високо качество на изделията от листов метал

Минимални пера за сгъване

В зависимост от използвания метод на сгъване, вид и дебелина на материала се дефинират минимални сектори за сгъване. Това се определя най-вече от отвора V на използваната призма или от особеностите при престилковите абканти. Обикновено кореспондира с дебелината на материала. Трудно се сгъват сектори по-малки от 6 пъти дебелината на листа. Например за алуминиева ламарина с дебелина от 2 мм перата не трябва да са по-малки от 12-15 mm в зависимост от вида на абкантите, които се използват. 

особености при сгъване на ламарината

Отстояние на отворите от оста на сгъване

Ако отворите/перфорациите  в листа са твърде близо до сгъвката, то те могат да се провлачат и деформират. Така заради променената форма,  планираните за използване крепежи няма да могат да минават свободно през отворите на ламарината. Задължително е цялата площ на отворите да бъде извън полето на разтегляне на ламарината при сгъвките.  Ако в отворите ще се поставят нит-гайки, то е добре  това да се случи преди сгъване. 

сгъване на трапец

Сгъване на трапец

Когато оста на сгъвката не е успоредна  на никоя от страните на заготовката, то е възможно да не се постигне задоволителен резултат, заради невъзможността на оператора да базира прецизно полето за сгъване. Желателно е да се избягва сгъването на неправилни форми.

Технологични отвори и зарязвания 

За да се получи прецизен 3D ъгъл,  то в зоната на събирането на няколко сгъвки следва да се осигури отвор с минимален диаметър, например 3 mm, за да се освободи напрежението от материала. Също, когато сгъването не е по цялата страна на заготовката, а е частично (прави участъци преминават в сгъвки и обратно),  е задължително да се оформи зарязване с дълбочина по-голяма от дебелината на листа. Това гарантира липса на деформации и разкъсвания в зоните между прави и огънати пера.

технологични отвори и зарязвания

Огъване на кутия

Разгъвката на подобни изделия трябва да е проектирана така, че да осигурява малки пролуки между вертикалните пера . Така се гарантира, че последната стена на кутията няма да „натисне“ останалите, вече сгънати,  и да промени изцяло геометрията на сгънатото изделие. 

производство на кутия и приплесвания

Приплесвания

Използват се за придаване на допълнителна коравина на някои изделия. Ако листовия материал е с дебелина 2 mm или 3 mm, то е препоръчително да се оставят големи радиуси, а не да се приплесва сгъвката, защото това би довело да напукване на метала. 

Нашите възможности

за производство на сгъвки от ламарина:

  • дължина до 6400 mm;
  • дебелина до 8 mm;
  • метали: стоманена поцинкована ламарина, стоманена ламарина с полиестерно покритие, мед, титан цинк и алуминий от различни сплави.

Информация и снимки  от:  

Fractory.com

Нови
Блогове

Металните покриви, ръководство за архитекти

Oт дълбока древност човешката цивилизация е използвала метални покриви, доказали своята непреходност във времето. Съвременните фалцови покриви произвеждани чрез механично ролформоване продължават традицията на ръчно вдигнатия и скопчан фалц. Днес все по-често подобни покривни метални елементи се изпълняват от ламарина мед, цинк, алуминий, стомана и др

Признание за ВАС Про ООД

Вас Про ООД е класирана в Career Show Index 2021, който отличава 100-те най-добри работодатели в България. Ежегодната класация събира резултатите на работодателите на база отличията им в различни бизнес награди за последните 3 години.

Изпрати запитване