превенция Снегозадържане по покривите

Снегозадържането е бариера, чиято роля е да възпрепятства свободното придвижване на сняг по наклона на скатни или плоски покриви. Целта е предотвратяване на деформации по водоотливната система, както и инциденти на намиращи се или преминаващи под покрива хора, конструкции, машини или автомобили. Колкото по-висок е покривa, толкова вероятността за щети от падане на сняг е по-голяма.

8010

щети от паднал сняг от покривите

Снегозадържане при покриви от битумни керемиди, каменни плочи или метални шиндли 

Осъществява се от метални планки, наречени още „снегорези“, които лягат по ската на покрива и обикновено завършват с оформен от самата планка триъгълник в единия край. Монтират се със скрит монтаж чрез винтове или други скрепителни елементи, директно под битумните, каменните или метални керемиди. Редят се шахматно в няколко редици. Броят на планките зависи от района и надморската височина на сградата. На места, където падат значителни по количество валежи от сняг, броят на снегорежещите планки е по-голям.  Няма методология или нормативна уредба за определяне на броя и разположението на снегозадържащите елементи. Разчита се на опита и знанията на монтажниците. Материал – поцинкована натурална или боядисана ламарина с дебелина 1.2 mm.

снегозадържане при битумни керемиди

Снегозадържане при покриви от керамични или бетонови керемиди

Използват се отново планки, подобни на снегозадържащит за битумни керемиди, но с по-дълги опашки. Редят се шахматно. Очаква се всеки производител на керемиди да дава предписание и схема за начина на полагане на планките и гъстотата им. Лесно се ревизират и подменят при необходимост. Материал – поцинкована натурална или боядисана ламарина с дебелина 1.20 mm.

снегозадържане по керамични и бетонови керемиди

Снегозадържане по покриви от LT ламарина или изпълненини с покривни термо-панели

Най-често се използва цял снегозадържащ линеен елемент със сечение на триъгълник. За закрепването му се използват самопробивните винтове, с които са закрепени LT ламарините или термо-панелите. Изключително важно условие е винтовете да бъдат навити в конструкцията на покрива, а не само в покривното покритие. Материал – ламарина, поцинкована или с полиестерно покритие с дебелина 0,55-0,80 mm.

Вижте още >> "Ледена тапа на покривите"

Снегозадържане при метални покриви FALZON

За снежни бариери при този тип покриви се използват тръби, за монтажа на които се използват скоби и планки с предварително заготвени отвори, съответстващи на диаметъра/формата на тръбите (обикновено 1 цол или 34 mm). Ако ската е с малък наклон, то тръбните бариери е достатъчно да бъдат само на един ред, но при по-големи наклони е препоръчително да се монтират два елемента един над друг по вертикал. Така по-дебелият и тежък сняг няма да преодолее единичната тръба. За реализиране на двойно снегозадържане се използват специални планки или скоби за втория ред тръби. При голяма дължина на ската, но малък наклон може да се монтират един след друг два единични елемента. Материал – както за тръбите, така и за скобите, планките и техните крепежи; мед, алуминий или неръждаема стомана.

снегозадържане по метални покриви

Снегозадържане при покриви с TPO или PVC мембрана

Използваните елементи са отново тръбни, подобни на тези при металните покриви FALZON с тази разлика, че за инсталацията им се налага да се предвиди метална планка за закрепването на скобите, която се фиксира под мембраната.

Описаните по-горе типове на снегозадържащи елементи са най-популярните в нашата страна. За съжаление все още има множество покриви, при които не са предвидени никакви механизми на задържане на снега, който в началния етап на своето топене образува хлъзгав слой и под въздействие на тежестта се придвижва към края на стрехите на покривите. Процес, който ако не е контролиран, може да доведе до големи щети и неприятности.

снегозадържане при покриви от PVC или TPO мембрани

В заключение отбелязваме и няколко непопулярни  снегозадържащи решения в Западна Европа, САЩ в скандинавските страни.

решения за снегозадържане в чужбина

Автор: Калоян Илиев

Нови
Блогове

Често задавани въпроси - Част 2

Вие ни питате и ние отговаряме. Или поне се опитваме. Въпреки това със сигурност има много неотговорни въпроси или отговори, които често се забравят. Нека да си ги припомним.

Инструменти за тенекеджийска работа

Колко и какви инструменти е добре да има инсталаторът тенекеджия зависи от работата която предстои да се извърши. Когато тенекеджийската работа е в производствен цех, тогава повечето на брой инструменти гарантират по-прецизна и бърза работа. Ако обаче визираме външни монтажи, то тогава много внимателно трябва да се избере правилния микс между брой единични инструменти и тяхната функционалност, за да не стане прекомерно теглото на инструменталното куфарче. Това е от особено значение, когато монтажите са отдалечени и най-вече височинни, и когато достъпът до допълнителни инструменти е силно затруднен.

Изпрати запитване