листов метал Сгъване на ламарина технология и видове

Сгъването е една от най-разпространените операции за обработки на листов метал. Идва от немската дума abkanten (сгъване), на английски терминът е “bend”. Операцията служи за придаване на ъглова форма на ламарината.

6397

Осъществява се чрез прилагане на сила върху лист метал. Оказаната сила трябва да превишава индекса на провлачване на материала, за да се получи пластична деформация под формата на сгъвка с различен радиус и ъгъл.

Кои са най-разпространените методи на сгъване? Как пружинният ефект на ламарината влияе на процеса на формоване на металните листове? 

Методи на сгъване

Съществуват  различни методи за огъване. Всеки от тях има своите предимства. Предизвикателството е в  това да се постигне едновременно точност  чрез прости операции. Практиката показва, че по-простите методи са по-гъвкави и най-важното, че имат нужда от по-малко различни инструменти за постигане на желания резултат.

V -  образно сгъване

( известно още в България като падащ нож)

сгъване с падащ нож

V- образното сгъване представлява вертикално хидравлично движение на  твърдосплавно стоманено острие  върху стоманена твърда призма с обратна на острието форма. Тази операция има три подгрупи : сгъване до дъно, въздушно сгъване и щамповане.

Таблицата по-долу показва минималната дължина на острието на падащия нож b (mm) и вътрешните радиуси ir (mm), според дебелината на материала t (mm). Може също така да се види ширината на призмата V (mm), която е необходима за такива манипулации. Всяка операция по сгъване с падащ нож се нуждае от определена сила (тонаж на метър). Това също е показано в таблицата. Видимо е, че по-дебелите материали и по-малките вътрешни радиуси изискват по-голяма сила. Данните в таблицата  са препоръчителни за огъване на метал, като не представляват норма или стандарт.

таблица за необходимата сила за сгъване  на ламарината

Например за сгъвка на ламарина с дебелина  2,00 mm и търсен вътрешен радиус от 2 mm минималната дължина на острието на падащият нож трябва да е 8,5 mm Необходимата ширина на призмата е 12 mm, а тонажът на метър е 22 тона. Ако линейният детайл, който ни предстои да сгъваме е с дължина от 3 метра, то тогава общата необходима сила е 3*22= 66 тона. Ако нашата абкант преса е с капацитет от  100 тона, то тогава няма да имаме никакви проблеми да изработим такава огъвка на ламарината. 

Необходимо е да направим и следното уточнение: горният пример е илюстративен за стоманена ламарина. Ако ни престои да сгъваме алуминиева ламарина, то необходимото ни усилие ще трябва да бъде два пъти по-малко. В нашия случай - 33 тона. Обратно, ако сгъваме неръждаема ламарина, то трябва да увеличим минималния натиск с коефициент 1,7 или 122,20 тона.

Сгъване до дъното на призмата

Както подсказва името, при „пресоване до дъното“ острието  притиска металния лист върху повърхността на матрицата, така че ъгълът на заложената матрица (или призма)  определя крайния ъгъл на детайла. Вътрешният радиус на сгъвката  зависи от формата на острието на падащия нож. Външният радиус – от този на призмата, но формата се придава само от призмата.

Сгъване до дъното на призмата

Експериментално е доказано, че вътрешният радиус е равен на около 1/6 от ширината на отвора на призмата: (ir =V/6)

Въздушно сгъване

Частичното сгъване (въздушно сгъване) носи името си от факта, че работните инструменти (нож и призма)  и листа ламарина не се докосват никога всички заедно, както е при сгъване до дъното. Ламарината лежи на двете оси на призмата, а острието на падащия нож притиска по средата. Този начин е доста по-гъвкав при получаване на различни ъгли на сгъване. Например с призма с триъгълен отвор на 90 градуса може да се оформи произволен ъгъл в диапазона 90 -180 градуса. 

Въздушно сгъване

Щамповане

На метала се придава точната форма на матрицата чрез прилагането на голяма сила. Името (coining) идва от начина, по който са били сечени монети- изключително   прецизни, за да се отличават от възможни фалшиви копия. С този метод на сгъване се постига една и съща сгъвка при множество повторяеми операции върху голям брой изделия. При този тип обработка на ламарината се минимизира влиянието на пружинния ефект на листовия материал. 

щамповане на ламарина

U – образно сгъване

Тази операция е много подобна на V -  образно сгъване,  при която острието на падащия нож завършва с голям радиус, като така придава форма на заготовката. Използва се за производство на U профили, но напоследък по-често се практикува ролформоване за производство на подобни изделия. 

Секторно (стъпаловидно сгъване)

Аналог на рондирането,  тази операция представлява оформянето на множество малки сектори през ситни стъпки за осигуряване на изкръглени изделия  в радиус. Колкото по-малки са секторите, толкова по-плавно се сгъва ламарината и наподобява дъга. 

Рундиране 

Формоване в дъга. За разлика от секторното сгъване тук формата на метала е гладка и не се открояват сектори и ръбове между тях. Осъществява се чрез многократното преминаване на листовия метал през  рундвал (ролки/валяци, чиито оси са разположени на принципа на равнобедрен триъгълник). Две неподвижни  ролки и една подвижна,  регулируема. Колкото по-близо до основата на триъгълника е горната ролка, толкова по-малък е радиусът на рундирането.

Престилково сгъване

Ламарината се притиска между две успоредни “челюсти“ на абканта, а друг хоризонтален възел, подобен на престилка, извършва ротационно движение, като оформя желан ъгъл. 

престилково сгъване

Въртящо се огъване

(горно огъване)

Друг начин за огъване на ламарината е чрез въртящо се огъване. Той има голямо предимство пред падащия нож,  защото не надрасква повърхността на материала от триене в ръбовете на призмата.  А с помощта на специални полимерни инструменти се постига перфектно качество. Ротационните огъвачи също могат да оформят по-остри ъгли от 90 градуса. Най – често две челюсти лагеруват върху основа, която  „поднася“ заготовката към неподвижен горен инструмент.  Отново пружинният ефект на ламарината се овладява и се постига висока прецизност.

Пружинният ефект при сгъване

пружинен ефект при сгъване на ламарината

Когато ламарината се сгъва,  в голяма част от случаите, особено когато се използва метода на падащия нож, полученият след операцията ъгъл леко се отваря, заради пружинния ефект на листовия метал. На какво се дължи това? При сгъване в зоната на сгъвката листовият метал се разделя на два слоя,  при които действат различни физични процеси. Върху външния действа сила на опън и материалът се разтяга, а вътрешния се свива като натрупва материал. Така върху вътрешния ъгъл действа сила на натиск, а върху външния – сила на опън. И понеже силата на натиск с по-голяма, то ъгълът се опитва да се отвори и възвърне частично предишното си положение след като приложената му сила спре да действа. Затова материалът, който ще се сгъва,  трябва да се познава добре, за да се предвиди неговото поведение по време на сгъването. 

Разтягане на материала при сгъване

При оформяна на сгъвки върху листов метал се наблюдава разтегляне на материала, което е различно за различните метали, градуси и радиус  на сгъване. Познаването на металите, както и на поведението им при сгъване,  позволява да се прецизира разгъвката, като се заготви с точните габарити за постигане на желаните секторни размери. 

Информация, снимки и видеоматериали от:  

Fractory.com

Информация за нашето производствено оборудване може да намерите >> тук 

Нови
Блогове

CASSETTON – архитектурни приложения

CASSETTON® е наша продуктова запазена марка за група фасадни и интериорни изделия от метални тави с касетъчна форма. Произвеждани предимно от стoманенa или от алуминиева ламарина с покрития от HDP (High Durable Polymer), PVDF (Polyvinylidene Fluoride) или боядисани с електростатична прахова боя. Също така от неръждаема хром-никелова ламарина, основно за интериорно приложение.

VELUX прозорци за плосък покрив от ново поколение със стъкло

Новата линия на прозорци VELUX за плосък покрив беше представена пред софийска аудитория на 28.07.2022 в рамките на събитието „При VAS под прозорци за плосък покрив VELUX“ в производствената ни база. Сред гостите имаше архитекти, строители и инсталатори. Крафт бирата и бургерите на Благой Стоянов внесоха много настроение и домашен уют.

Изпрати запитване