листов метал Защо цените препускат нагоре?

Ако сте участник в строителния сектор или друга индустрия, която потребява стомана, алуминий, мед или цинк под някаква форма, то навярно забелязвате, че цените на листовите метали почти ежедневно растат. Става въпрос за едно наистина чувствително увеличение. Разходите за стомана и цветни метали са най-високите за всички времена, което се отразява на всеки, който купува или продава метални изделия, включително метални покривни системи.

10454

Какво се случва с пазара на стомана в края на 2020 и началото на 2021г.

цените на металите и ламарината

Състоянието на пазара на стомана е резултат от редица вътрешни и международни фактори и събития.  Нека се опитаме да ги обобщим:

Забавяне на производството

В периода 2014 до 2019 се наблюдава световен свръх капацитет в производството на стомана, което сваля цените на стоманената продукция до много ниски нива. Основни световни стоманодобивни  заводи, които произвеждат плосковалцувани продукти  започват плавно да намаляват производството в опит така да повлияят на цените.  Започва един бавен, инертен процес, чиято цел е постепенно  да  се снижи глобално обема на производство, което да рефлекрира на пазара чрез плавно повишаване на цените. В началото на пролетта на 2020 г. идва световната пандемия, причинена от COVID-19, и цели заводи поетапно се затварят. Търсенето на стомана и метални изделия спада поради задължителните карантинни мерки, обхванали  световната икономика.  Това първоначално помага на производителите да постигнат целите си. В последствие обаче ситуацията се променя. Много хора не са в състояние да се върнат на работа. Трудно се поддържа нормален производствен ритъм.  Доставките на суровини са непостоянни и несигурни.

цените на металите и ламарината

В периода март 2020 до август 2020 г. пазарното търсене на метали остава относително стабилно. Не се случва  очакваното продължително намаляване на потреблението на стомана и цветни метали. В началото на есента трендът бързо се обръща. Китай повишава потреблението. Търсенето расте в геометрична прогресия,  но металургичният сектор не може толкова бързо да превключи на по-висока "скорост". Вече има формиран недостиг на суровини, материали  и на хора. Цените се вдигат.

Контейнерите и морският транспорт

Заради факта, че Западните страни придобиват огромни количества китайски и виетнамски потребителски стоки, в последните години се наблюдава  сериозен недостиг на контейнери в света. Морските контейнери са основна "опаковка" за транспорт на валцувани стоманени изделия и влияят върху тяхната себестойност. Успоредно с увеличената в пъти наемна  цена на контейнерите по  време на пандемия много кораби са прибрани в пристанищата и това допълнително увеличава транспорта на транспорта на металите и влияе върху тяхната себестойност. Увеличава се многкратно времето за доставка на чуждестранни метални изделия.

Пренареждане на световните пазари

Увеличава се активността на САЩ, Европа, Китай, Турция, Виетнам, Индия и Близкия изток като региони, световни производители, които изнасят над 60% от металургичните си продукти. Делът на валцуваните продукти, който остава за местните пазари, драстично намалява  и вътрешните цени на металите се увеличават, като догонват тези на износа.

Липса на достатъчно суровини

Китай – най-големият производител на валцуван метал се превръща във вносител на скрап и желязна руда в стремежа си да набави суровина.

Оскъдните запаси от скрап и нарастващите им цени поддържат цените на стоманените продукти на високо ниво през първите месеци на 2021. Тази тенденция се подкрепя от цените на желязна руда, която вече прескача 170 долара за тон CFR Китай. За сравнение в началото на Април 2020 цената е 80 долара.

цена на желязната руда

Хронология на колебанията на цените на стоманата

Нормалните месечни колебания на цените на стоманата в последните години са в порядъка на стотинки, но в изминалите месеци ставаме свидетели на съществени увеличения. Ако за  периода Август – Октомври 2020 увеличението е 7%, то за август 2020г. до  март 2021г. увеличението стига до 75%.

цените на металите и ламарината

Производителите и тяхната защитна реакция

При този недостиг на суровина, сравнен с увеличеното търсене на краен продукт, производителите на листов метал се опитват да защитят бизнеса си. Те гарантират само предварително заявени количества единствено на старите си клиенти с дълга история на поръчките, върху която база са планирали производството си за 2021. Нови заявки по-трудно се обслужват, което означава, че всеки нов проект получава  материал на висока цена. Продължава да съществува и риска от недостиг  на ламарина.

цените на металите и алуминиевата ламарина 

Фирма ВАС 

Водени от опита си при справяне с подобни кризи, ние от ВАС вземаме мерки за обезпечаване на необходимия за нашето производство материал чрез стабилно партньорство с доставчиците ни. Подсигурили сме материал за големите проекти, по които работим въз основа на сключените договори, както и постоянно запълваме запасите си за текущи заявки. Материалите, с които работим, са от реномирани производители с доказано през годините качество. Комбинация, която гарантира безкомпромисно поведени на произвежданите от нас изделия. За съжаление, ламарината, закупена на ниски цени, отдавана е изчерпана и ни се налага да придобиваме материали на по-висока  цена, за да можем да гарантираме непрекъснатост и стабилност на нашето производство. 

Вижте още >> Седем мита за металните покриви

Поддържаме непрекъсната комуникация с нашите клиенти, за да ги информираме как описаната по-горе ситуация може да повлияе  негативно на техния бизнес, независимо дали те са инсталатори на фасадни и покривни решения от метал или пък са строителни инвеститори.

Автор: Благой Стоянов, Калоян Илиев

Снимки: sheffieldmetals.com

Нови
Блогове

Често задавани въпроси - Част 2

Вие ни питате и ние отговаряме. Или поне се опитваме. Въпреки това със сигурност има много неотговорни въпроси или отговори, които често се забравят. Нека да си ги припомним.

Инструменти за тенекеджийска работа

Колко и какви инструменти е добре да има инсталаторът тенекеджия зависи от работата която предстои да се извърши. Когато тенекеджийската работа е в производствен цех, тогава повечето на брой инструменти гарантират по-прецизна и бърза работа. Ако обаче визираме външни монтажи, то тогава много внимателно трябва да се избере правилния микс между брой единични инструменти и тяхната функционалност, за да не стане прекомерно теглото на инструменталното куфарче. Това е от особено значение, когато монтажите са отдалечени и най-вече височинни, и когато достъпът до допълнителни инструменти е силно затруднен.

Изпрати запитване