ICE DAM Ледена тапа по покривите

Завиряването по покривите през зимата е образуването на ледена преграда по ръба на скатните покриви. Това явление заедно с липсата на адекватно снегозадържане може да доведе до компрометиране на покрива, механична деформация или дори разрушаване на улуците и водосточните тръби на сградата.

2277

ice dam -  ледена тапа по покривите

Ледените висулки могат да изглеждат красиви, но те са белег за потенциални проблеми на покрива. Защото това, което ги образува, създава също и ледена тапа (твърди и дебели пояси от лед), които възпрепятстват нормалното гравитачно оттичане на водата и предизвикват проникване на влага под покрива.

анатомия на ледената тапа по покривите - ice damКак се образува?

Причината за появата на това явление най-често е свързана с липсата на достатъчна и качествена топлоизолация на тавана на обитаемата част от сградата. Особено във външните ъгли на конструкцията, където се осъществява контакт със скатните покриви (там традиционно няма достатъчно място за топлоизолация). През зимата отопляемите помещения в сградата отдават топлина през подпокривното пространство към покривното покритие. Така външната част на покрива се загрява и разтопява натрупания отгоре сняг. В зоната на стрехите обаче покривът остава студен и за разлика от по-горната част на покрива не може да разтопи снега. Стичащият се надолу по стрехата разтопен сняг се спира в зоната на стрехите и отново замръзва, като образува ледена преграда (бент), която не позволява на водата да се оттича свободно. Получава се своеобразно завиряване, водата от което атакува зоните, в които покривните керамични или битумни елементи се припокриват. Оттам влагата прониква в сградата и нанася неприятни щети. 

Вижте още >> "Седем мита за металните покриви"

Превенция

Предотвратяване образуването на ледени тапи и последиците от тях.

ice dam - ледена тапа по покривите

  1. Инсталиране на отопляеми инсталации във водоотвеждащата система, както и на широки ивици на покрива  в зоните над стрехите;
  2. Полагане на достатъчно дебела топлоизолация в подпокривното пространство. Особено внимание трябва да се обърне на мястото, където таваните на отопляемите помещения контактуват директно с покривната конструкция. Топлоизолацията, освен че няма да позволи загуба на топлинна енергия от сградата през зимата, няма също така да даде възможност на покривното покритие да се загрее и да разтопи снега само в определени зони; 
  3. Осигуряване на въздушна вентилация под покрива. Това би изравнило температурата на покрива по цялата му площ и би предотвратило обособяването на зони с различни температури; 
  4. Метални покриви тип  “FALZON”. Сами по себе си металните елементи, скопчани на единичен или двоен фалц, без горните превантивни мерки не са достатъчна  гаранция за справяне с образуването на ледените прегради. Но ако последните все пак възникнат,  водата от тях доста по-трудно би преодоляла  вертикалните снадки (фалцове)  на отделните  елементи и не би проникнала под покрива. Освен това този тип покриви много по-лесно се вентилират. 

Вижте още >> "Снегозадържане по покривите"

Ако все пак ледена тапа се образува на покрива? 

Препоръки

Да се оформят улеи с помощта на чук или трион, за да изтече насъбралата се вода, като се внимава да се не увреди покривното покритие. Водоструйката е много по-щадящ за покрива метод. 

С помощта на гребло с дълга дръжка да се отстрани леда;

ice dam - ледена тапа

снимки: Ice Dam Guys

Да се сложи морска сол в текстилен ръкав (или в женски чорапогащник) по посока на ската или перпендикулярно на ледената тапа, която за кратко би разтопила и оформила улей в леда, за да изтече насъбралата се вода. Свободното разпръскване на сол по покрива би увредила намиращата се под покрива растителност;

Да се положи временно и за кратко отоплителен кабел през водостоците до покрива и да се захрани с удължител, докато ледената преграда се разтопи.

Автор: Калоян Илиев

Нови
Блогове

Често задавани въпроси - Част 2

Вие ни питате и ние отговаряме. Или поне се опитваме. Въпреки това със сигурност има много неотговорни въпроси или отговори, които често се забравят. Нека да си ги припомним.

Инструменти за тенекеджийска работа

Колко и какви инструменти е добре да има инсталаторът тенекеджия зависи от работата която предстои да се извърши. Когато тенекеджийската работа е в производствен цех, тогава повечето на брой инструменти гарантират по-прецизна и бърза работа. Ако обаче визираме външни монтажи, то тогава много внимателно трябва да се избере правилния микс между брой единични инструменти и тяхната функционалност, за да не стане прекомерно теглото на инструменталното куфарче. Това е от особено значение, когато монтажите са отдалечени и най-вече височинни, и когато достъпът до допълнителни инструменти е силно затруднен.

Изпрати запитване