фасаден ФАСАДЕН ИНЖЕНЕР тази нова, непозната професия

Фасадният инженер се занимава с всички аспекти на външната сградна обвивка. За да предложи най-полезното решение той взема под внимание всички технически характеристики на материалите и особеностите и поведението на строителните системи.

3044

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

"Изкуството чрез сградната обвивка да се решат естетически, конструктивни и свързани с околната среда проблеми, така че да се изгради комфортна обитаема среда" - такова е легалното определение на тази професия според "Сдружението на фасадните инженери" в Лондон.

По-общо казано фасадният инженер се занимава с всички аспекти на външната сградна обвивка. Той взема под внимание  техническите характеристики на материалите и особеностите на строителните  системи в различни аспекти.  За да бъде максимално прецизна неговата работа, той отчита конструктивните особености на обекта, влиянието на атмосферните условия, слънчевото греене и, не на последно, място пригодността на сградата за осигуряване на пълна безопасност на обитателите.

фасаден инженер

Фасадните инженери

не работят само по нови проекти. Те често са въвличани в решаването на конкретни казуси по вече построени и функциониращи сгради. 

Най-често обаче биват ангажирани при проектирането на нови сгради, работейки в интердисциплинарен екип заедно с архитекта и инженерите от другите специалности. Не рядко фасадните инженери се включват при разработването на нови фасадни елементи (целият процес от идейна концепция и модел, мострени елементи, калиброване и прецизиране на изделието до инсталацияи тестване на мокъп).

ЕТАПИ НА РАБОТАТА

Идеен проект

Концепция за видове системи и материли за сградната обвивка. Определяне на натоварвания и въздействия върху елементите. Подбор на типови и системни детайли. Първоначални статически изчисления. Топлопреминаване, видове стъкла, стъклоопакети и слънцезащита. След това може да се подготви задание и да се получи оферта за бюджетиране;

Технически проект

Същински анализи. Работи се на базата на технически или работни чертежи по част архитектура и конструкции. Прецизират се системните детайли и се разработват специфични. Подготвят се фасади, разрези и планове. На тази база може да се подготви спецификация и КСС на системите и материалите.  Задание за втора финална оферта от изпълнителя и договор;

Работен проект

Геодезическо заснемане. Проверка на анализите. Работни чертежи, конструктивен анализ, одобрена спецификация и поръчка на материали, окончателен дизайн и материли,интерфейс дизайн. Мостри за одобрение – визуални за цветове и материали, конструктивни за специфични модули и възли. Тестове, ако продуктът е нов.

ОБРАЗОВАНИЕ

Фасадните инженери имат различно образование най-често свързано със строително инженерство, архитектура или строителна физика. За да се достигне до квалификацията фасаден инженер, е необходимо да се надгради придобитото образование с широк набор от специализирани умения придобити в практиката. 

  • Широкоспектърни специалисти – с широк обхват на дейност. Те могат да консултират относно пълния обхват от продукти, системи и технически характеристики;
  • Тясно специализираните фасадни инженери - обикновено придобили знания относно всички видове фасади и след това избрали специализация в един определен аспект на фасадното инженерство;
  • Общопрактикуващ фасаден инженер - който може да дефинира точните обстоятелства и изисквания за индивидуалния проект на клиента и да консултира дали са нужни фасадни специалисти, които са тясно специализирани в конкретна област.

фасаден проектант

НЕОБХОДИМОСТ

Фасадите се превръщат в много сложен сграден  елемент, често излизащ извън общите познания на архитекти, конструктори и инженери по различните специалности. Те изискват профилиран специалист със специфични знания и опит, който разбира тяхното поведение и характеристики и може да се заеме с тяхното проектиране, производство и монтаж по по-добър, ефективен и компетентен начин от останалите участници в строителния процес  с по-широки специалности.

Автор: инж. Венета Новакова, председател на "Асоциация за Фасаден Инженеринг", член на "Сдружението на фасадните инженери" в Лондон

Нови
Блогове

Често задавани въпроси - Част 2

Вие ни питате и ние отговаряме. Или поне се опитваме. Въпреки това със сигурност има много неотговорни въпроси или отговори, които често се забравят. Нека да си ги припомним.

Инструменти за тенекеджийска работа

Колко и какви инструменти е добре да има инсталаторът тенекеджия зависи от работата която предстои да се извърши. Когато тенекеджийската работа е в производствен цех, тогава повечето на брой инструменти гарантират по-прецизна и бърза работа. Ако обаче визираме външни монтажи, то тогава много внимателно трябва да се избере правилния микс между брой единични инструменти и тяхната функционалност, за да не стане прекомерно теглото на инструменталното куфарче. Това е от особено значение, когато монтажите са отдалечени и най-вече височинни, и когато достъпът до допълнителни инструменти е силно затруднен.

Изпрати запитване